Dijk


Studie - Kontextfragen in Kunst u. Wissenschaft


§§Dijk
T.A. van / ... / 1 1 w
/ 1977: "text and context"
/ 1975: Formal Semantics and Meataphorical Discourse
Rahmenansätze in der KI-Forschung

Minsky , ... , Dijk
Z_Rahmenansätze-KI , --- , Dijk
copyright © 1994 Dirmoser Gerhard